Dudáci a vlčí hlavy


Účelem projektu je:
1. Podpora prezentace folklorních tradic a historie Chodska a to formou výstav, koncertů a divadelních představení, přednášek a živých čtení, workshopů
2. Vydávání publikací, informačních letáků a propagačních předmětů s tematikou Chodska, jejichž cílovou skupinou jsou děti, studenti, místní obyvatelé a turisté.
3. Podpora projektů vedoucích k zachování a dokumentování folklorních tradic, zvyklostí a historie Chodska.
4. Programy pro školy – podpora regionální historie a národopisu ve výuce.
5. Podpora regionálních projektů posilujících identitu Chodska, jejichž cílem je zapojení široké veřejnosti, dobrovolnictví, výchova ke kultuře, zviditelnění regionálních autorů a organizací.

DUDÁCI A VLČÍ HLAVY 2017
Letošní rok je věnován připomínce 80. výročí narození spisovatele ZDEŇKA ŠMÍDA, kdyňského rodáka, autora řady knih, mezi nimiž je i kniha „Dudáci a vlčí hlavy“.
Projekt bude zahájen 9. dubna akcí „VESNA ZDOBÍ PROUTKY VRBY“ V Muzeu Chodska v Domažlicích a bude probíhat v jednotlivých akcích do konce roku – besedy o autorovi, čtení, koncerty a hlavně křest nového vydání „Dudáků a vlčích hlav“ s ilustracemi Veroniky Holé.

plakat.png, 300kB